Contactformulier vrijwilligers

  Buddyproject ‘Gewoon leven’

  Geachte heer, mevrouw

  U kreeg de vraag of u bereid bent mee te werken aan het praktijkonderzoek die kadert binnen de vierde opleidingsfase van de opleiding Bachelor in de verpleegkunde. Met dit geven wij u graag een woordje uitleg.

  Wij zijn vier studenten van de opleiding Bachelor in de Verpleegkunde aan Odisee Hogeschool in Aalst. Voor het praktijkgedeelte van onze bachelorproef willen wij in samenwerking met VZW Gewoon Leven een buddyproject uitwerken. Wij gaan op zoek naar vrijwilligers, buddy’s die zich willen inzetten om met de persoon met jongdementie aangename en aangepaste activiteiten te doen: wandelen, zwemmen, eens weg gaan, … . Dit om de draaglast van de mantelzorger te doen afnemen en de draagkracht te verhogen. In de literatuurstudie, die reeds vorig jaar werd gedaan, zijn we op zoek gegaan naar noden van de mantelzorger van iemand met jongdementie. Nadien hebben we gekeken naar interventies die tegemoetkomen aan de noden. Vele van deze interventies zijn echter gericht op mantelzorgers van iemand die pas dementie ontwikkelde na de leeftijd van 65 jaar. Hieruit willen wij een interventie oprichten die tegemoetkomt aan de mantelzorgers van een individu met jongdementie. Vanuit deze insteek wordt het buddyproject opgestart.

  Via de bijgevoegde vragenlijst vragen we u om een profiel van uzelf (de vrijwilliger/buddy) in te vullen. Aan de hand van deze vragen krijgen wij zicht op wat u wilt betekenen voor de persoon met jongdementie en zijn mantelzorger, hoe jij de samenwerking voor ogen hebt, ... Aan de hand van deze gegevens zullen we een koppeling maken tussen u, de mantelzorger en de persoon met jongdementie. Indien u niet onmiddellijk gekoppeld wordt, komt u terecht in de pool van vrijwilligers die gecontacteerd kunnen worden door de mantelzorgers zelf via Gewoon Leven.

  De vragenlijst wordt enkel gedeeld met onze begeleiders van de hogeschool en met VZW Gewoon Leven. De verkregen antwoorden kunnen worden opgenomen en verwerkt in de bachelorproef. Namen en contactgegevens van de vrijwilligers worden niet opgenomen in de bachelorproef en niet gedeeld met derden. We zouden enkel uw hobby's/interesses, woonplaats (gemeente/dorp) en gewenste frequentie van deelname willen gebruiken op de website zodat de betrokken mantelzorgers uw kunnen contacteren via Gewoon Leven bij interesse. Gelieve hiervoor toestemming te geven.

  Mochten er vragen zijn m.b.t. deze nodenlijst of het buddyproject, mag u steeds contact opnemen via onderstaande e-mailadres:

  buddywerking@gewoonleven.be

  Alvast bedankt om mee te werken aan dit project.

  Birgit Viaene, Jarne De Leeuw, Jolien Nobels, Silke Rooseleer

  Via onderstaand formulier geeft u toestemming om uw antwoorden en gegevens te verwerken in onze bachelorproef.

  Toestemmingsformulier

  Hierbij bevestig ik, ondergetekende , dat ik toestemming geef voor deelname aan de hierboven genoemde bevraging. In verband hiermee verklaar ik het volgende:
  • Ik ben geïnformeerd over het doel, aard en methode van dit afstudeerproject;
  • Ik heb deze beslissing uit vrije wil genomen;
  • Ik geef de toestemming om uitkomsten van deze bevraging te verwerken in een verslag voor het praktijkgedeelte van de bachelorproef;
  • Ik geef de toestemming om mijn hobby's/interesses, woonplaats (gemeente/dorp) en gewenste frequentie van deelname openbaar op de site te zetten zodat mantelzorgers mij kunnen contacteren via Gewoon Leven indien zij interesse hebben;
  • Ik ben op de hoogte dat ik op elk ogenblik het invullen van de lijst kan stopzetten en uit het buddyproject kan stappen.

  Profiel