Agenda

1) Activiteit van Gewoon Leven voor mensen met jongdementie en mantelzorger

 

Zondag 12 december14u-16u30: Jan en Lieve nodigen ons uit om te fietsen op hun duofiets.

Op deze activiteit combineren we de duofiets met een korte trage wandeling. We komen samen om 14 u aan de AKABE lokalen onder het afdak (Botermelkstraat 63b, 9300 Aalst-parkeren mogelijk).

Omwille van covid bijven we (zoveel mogelijk) buiten, we kunnen echter wel gebruik maken van het sanitair.

Om ons op te warmen zal er koffie en chocomelk zijn.

info en inschrijving info@gewoonleven.be

Deze activiteiten zijn gratis, de bloemen ook. Wil je Gewoon Leven steunen dan kan je overschrijven op rekeningnummer vzw Gewoon Leven BE 59 5230 8101 9226 met mededeling gift.

2) Wandel-mantelzorgbijeenkomst van Gewoon Leven

Dinsdag 21 december 10u-12u

Samen zijn, er zijn voor elkaar, steun en verbinding. We komen samen aan de deur van Gewoon Leven en vertrekken van daar voor een wandel-mantelzorgbijeenkomst.

Inschrijven en info info@gewoonleven.be of 0499 77 53 48 
15 euro/pers op rekeningnummer vzw Gewoon Leven BE 59 5230 8101 9226.

3) Bijeenkomst voor (jong)volwassen kinderen van een ouder met jongdementie 

Zaterdagnamiddag 18 december 14u-16u: (online?)Bijeenkomst rond rouw en verlies van een ouder die niet meer is zoals vroeger: een veilige plek om verhaal te delen, vragen te stellen en om naar anderen te luisteren onder begeleiding van Virginie. 

Deze bijeekomst is mogelijks online, afhankelijk van de covidmaatregelen.

Inschrijven en info info@gewoonleven.be of 0499 77 5348 

15 euro/pers op rekeningnummer vzw Gewoon Leven BE 59 5230 8101 9226