Info buddywerking

Definitie buddy

Een buddy is iemand die op vrijwillige basis activiteiten doet met iemand die een psychische kwetsbaarheid heeft. In dit geval wordt er gezocht naar een buddy (vrijwilliger) die op vaste basis activiteiten doet met iemand met jongdementie. Een buddy kan worden aanzien als extra sociaal contact voor zowel de persoon met jongdementie als voor de mantelzorger. Voor de mantelzorger kan het ook ondersteunend werken om even de persoon met jongdementie aan u toe te vertrouwen.

Mogelijke activiteiten

De activiteiten kunnen zeer uiteenlopend zijn en worden bepaald door de interesses en mogelijkheden van de persoon met jongdementie. Enkele voorbeelden

Sportieve activiteiten: zwemmen, wandelen, fietsen
Creatieve activiteiten: tekenen, foto’s maken, keramiek
Buitenactiviteiten; tuinieren, in de moestuin werken

Afhankelijk van de persoon met jongdementie waarmee je in contact komt, verschillen deze activiteiten. Eigen ideeën zijn steeds welkom en naarmate het contact vordert, wordt vanzelf duidelijk welke activiteiten mogelijk zijn.

Noodzaak buddywerking

Een mantelzorger is iemand die op een niet-professionele manier extra zorg/hulp aanbiedt wanneer de persoon met jongdementie niet meer in staat is tot bepaalde zaken. Vaak is het de partner van iemand met jongdementie die instaat voor de rol van mantelzorger. Het brengt heel wat zorgen en stress met zich mee. Uit onderzoek is gebleken dat er nood is aan ondersteuning uit de omgeving. Een buddywerking kan hierop inspelen.